Web Site Analysis

สังคมใหม่ของชาว Volleyballthailand.com - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
3223
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
27994
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
2996
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
26
ออนไลน์มากที่สุด:
2729 - พฤษภาคม 08, 2015, 10:08:40 PM
ออนไลน์วันนี้:
41
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.31
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
11.01
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.40
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
4
สมาชิกล่าสุด:
pisit009
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
98.84
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
4.9:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

Top 10 Inviters (by Invitees)

Top 10 Inviters (by Invited Member Posts)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Lioubov Sokolova
14วัน 19ชั่วโมง 35นาที
winiarski
14วัน 12ชั่วโมง 7นาที
MingXUE
12วัน 3ชั่วโมง 17นาที
Pisut79kin
9วัน 5ชั่วโมง 58นาที
somykee
8วัน 7ชั่วโมง 37นาที
toriyoru
7วัน 3ชั่วโมง 42นาที
poiixzill
7วัน 3ชั่วโมง 6นาที
ns_salon
6วัน 23ชั่วโมง 21นาที
Christopher
6วัน 21ชั่วโมง 37นาที
Stokr14
6วัน 4ชั่วโมง 40นาที

Top 10 Inviters (by Invitees)

Top 10 Inviters (by Invited Member Posts)

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2020 99 174 3 148
กุมภาพันธ์ 2020 50 94 1 64
มกราคม 2020 49 80 2 148
2020-01-01 3 3 0 83
2020-01-02 1 1 0 68
2020-01-03 0 0 0 67
2020-01-04 0 0 0 57
2020-01-05 0 0 0 53
2020-01-06 0 0 0 57
2020-01-07 1 1 0 118
2020-01-08 1 3 0 62
2020-01-09 1 1 0 70
2020-01-10 0 1 0 63
2020-01-11 1 3 0 92
2020-01-12 1 1 1 60
2020-01-13 0 2 0 72
2020-01-14 0 0 0 65
2020-01-15 6 6 0 135
2020-01-16 7 7 0 121
2020-01-17 0 0 0 148
2020-01-18 1 1 0 40
2020-01-19 1 5 0 48
2020-01-20 0 4 0 35
2020-01-21 4 4 0 85
2020-01-22 3 3 0 54
2020-01-23 0 4 1 39
2020-01-24 0 0 0 36
2020-01-25 1 5 0 41
2020-01-26 1 1 0 34
2020-01-27 0 4 0 47
2020-01-28 0 0 0 50
2020-01-29 6 10 0 40
2020-01-30 1 1 0 33
2020-01-31 9 9 0 42
* 2019 212 485 21 353
ธันวาคม 2019 56 56 0 245
พฤศจิกายน 2019 6 6 1 353
ตุลาคม 2019 4 7 0 84
กันยายน 2019 25 32 2 91
สิงหาคม 2019 21 44 3 119
กรกฎาคม 2019 8 46 4 70
มิถุนายน 2019 9 87 4 75
พฤษภาคม 2019 19 51 2 98
เมษายน 2019 19 29 2 70
มีนาคม 2019 16 50 0 69
กุมภาพันธ์ 2019 19 51 2 87
มกราคม 2019 10 26 1 66
* 2018 332 751 53 106
ธันวาคม 2018 12 44 5 60
พฤศจิกายน 2018 7 31 2 59
ตุลาคม 2018 10 43 5 64
กันยายน 2018 19 56 4 72
สิงหาคม 2018 31 70 3 106
กรกฎาคม 2018 39 66 2 63
มิถุนายน 2018 56 143 4 70
พฤษภาคม 2018 47 131 8 66
เมษายน 2018 29 40 6 49
มีนาคม 2018 49 70 6 55
กุมภาพันธ์ 2018 20 36 4 44
มกราคม 2018 13 21 4 48
* 2017 236 571 95 266
ธันวาคม 2017 23 42 3 43
พฤศจิกายน 2017 26 47 7 40
ตุลาคม 2017 8 9 3 45
กันยายน 2017 28 72 2 47
สิงหาคม 2017 40 108 13 62
กรกฎาคม 2017 23 89 29 76
มิถุนายน 2017 20 36 13 134
พฤษภาคม 2017 28 48 11 40
เมษายน 2017 5 12 5 42
มีนาคม 2017 21 64 4 124
กุมภาพันธ์ 2017 7 25 4 112
มกราคม 2017 7 19 1 266
* 2016 196 529 161 1626
ธันวาคม 2016 11 35 6 288
พฤศจิกายน 2016 5 14 5 338
ตุลาคม 2016 10 20 9 44
กันยายน 2016 26 56 13 75
สิงหาคม 2016 1 2 13 43
กรกฎาคม 2016 30 76 24 557
มิถุนายน 2016 21 91 28 1626
พฤษภาคม 2016 17 49 29 1598
เมษายน 2016 8 8 10 132
มีนาคม 2016 26 78 9 48
กุมภาพันธ์ 2016 29 66 8 206
มกราคม 2016 12 34 7 35
* 2015 502 1167 420 2729
ธันวาคม 2015 53 60 7 82
พฤศจิกายน 2015 90 104 3 31
ตุลาคม 2015 28 67 15 109
กันยายน 2015 33 126 19 398
กรกฎาคม 2015 78 253 61 504
มิถุนายน 2015 67 146 76 999
พฤษภาคม 2015 81 197 95 2729
เมษายน 2015 13 45 60 256
มีนาคม 2015 28 81 68 159
กุมภาพันธ์ 2015 25 72 9 170
มกราคม 2015 6 16 7 524
* 2014 796 7307 390 2166
ธันวาคม 2014 26 110 15 488
พฤศจิกายน 2014 26 72 12 172
ตุลาคม 2014 51 229 23 181
กันยายน 2014 110 560 56 2166
สิงหาคม 2014 81 759 45 866
กรกฎาคม 2014 70 562 30 154
มิถุนายน 2014 42 472 23 782
พฤษภาคม 2014 118 1173 81 814
เมษายน 2014 107 985 38 552
มีนาคม 2014 57 745 26 605
กุมภาพันธ์ 2014 62 763 19 219
มกราคม 2014 46 877 22 118
* 2013 1270 17131 2200 2582
ธันวาคม 2013 53 636 94 940
พฤศจิกายน 2013 125 1502 92 2582
ตุลาคม 2013 116 1390 127 2325
กันยายน 2013 318 4265 803 2131
สิงหาคม 2013 213 2824 196 2115
กรกฎาคม 2013 82 1379 150 972
มิถุนายน 2013 79 1016 76 638
พฤษภาคม 2013 87 989 167 801
เมษายน 2013 64 821 86 590
มีนาคม 2013 58 1000 325 615
กุมภาพันธ์ 2013 28 604 7 524
มกราคม 2013 47 705 77 439
* 2012 76 1189 157 487
ธันวาคม 2012 39 975 108 487
พฤศจิกายน 2012 37 214 49 419